Tiểu học Phú Thượng I: Vì một mái trường thân thiện, hạnh phúc

Những năm gần đây, Trường Tiểu học Phú Thượng I luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, định hướng theo mô hình “Trường học hạnh phúc”. Để thực hiện tốt mục tiêu này, trước hết, Chi bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường quán triệt sâu sắc những chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành, học hỏi kinh nghiệm từ các trường đã thực hiện hiệu quả (chủ yếu thông qua mạng Internet), đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương.

Mới đây nhất, tháng 10 vừa qua, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của ngành Giáo dục, Trường Tiểu học Phú Thượng I đã xây dựng Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung giáo dục “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm”. Các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kế hoạch của Nhà trường là:

 

1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường giao cho Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên sưu tầm các câu chuyện hay, có ý nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử, lập kế hoạch tổ chức đọc chuyện, kể chuyện hằng tuần đối với học sinh. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp và thực hiện tốt các hoạt động của Đội triển khai, thực hiện hiệu quả, thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2. Trong tháng 10, 11-2021, Trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hoàn thành các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, trang phục, tác phong của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thống nhất thực hiện. Hoàn thiện quy tắc ứng xử của học sinh, xây dựng thông điệp Nhà trường…

 

 

3. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức hoạt động đối thoại giữa các bộ quản lý, giáo viên với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an địa phương, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến giáo viên, học sinh.

4. Tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường. Tập trung xây dựng tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học, cụ thể, ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp như: Cuộc thi văn hóa ứng xử, tiểu phẩm, đọc chuyện, kể chuyện trong các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đầu tuần… Giáo viên chủ nhiệm sử dụng hiệu quả giờ sinh hoạt hằng tuần có nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh bằng các hình thức như thảo luận theo chủ đề, chủ điểm.

 

5. Nâng cao hiệu quả, hình thức, biện pháp triển khai công tác phối hợp nhà trường gia đình và xã hội. Đặc biệt quan tâm công tác phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề giữa nhà trường với phụ huynh về phương pháp giáo dục học sinh trong tháng 10/2021 với chủ đề tổ chức xây dựng “Trường học hạnh phúc” qua cuộc thi ảnh, tháng 11 tổ chức chuyên đề “Tri ân thầy, cô giáo”  và tuyên truyền phòng tránh bạo lực học đường

Trong Kế hoạch này, Nhà trường cũng xác định rõ nhiệm vụ thể của nội dung giáo dục phẩm chất “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm”. Ví dụ như xây dựng môi trường thân thiện thì trong khuôn viên phải có bồn hoa, cây xanh được chăm sóc hằng ngày (mỗi lớp một bồn hoa, chậu hoa, học sinh được chăm sóc sẽ tạo cho các em yêu thiên nhiên và thân thiện trong cuộc sống); Thiết kế tại khu vực cổng trường pano:“Thông điệp nhà trường”; Khẩu hiệu: “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm”.

 

Nhà trường giao Tổng phụ trách Đội từng tuần, từng tháng gắn với một hoạt động giáo dục cụ thể dưới hình thức tự nhiên trong các giờ sinh hoạt 15’, chào cờ đầu tuần, tổ chức các tiểu phẩm, lồng ghép hướng các mục tiêu cần đạt tới vào các hoạt động thực tiễn của học sinh một cách thật tự nhiên. Mỗi giáo viên chủ nhiệm xây dựng một chương trình hoạt động giáo dục của lớp mình, trong đó có sự hợp tác của giáo viên bộ môn, của đoàn, đội, của phụ huynh học sinh. Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên xây dựng kế hoạch cải tiến, đổi mới hoạt động Đoàn, Đội, hướng các nhiệm vụ trong chương trình công tác tới việc giáo dục 4 phẩm chất…

 

Chúng tôi xác định, giáo dục học sinh không phải/không chỉ bằng thuyết giáo mà là từ các hoạt động giáo dục thường ngày thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động từ thiện xã hội… để hình thành nhân cách tốt cho trẻ. Việc tổ chức giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử không theo khuôn mẫu cứng nhắc mà cần phải có sự theo dõi đánh giá, rút kinh nghiệm một cách hết sức tỉ mỉ, công phu và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp thực tiễn trong từng việc làm cụ thể. Chú trọng giáo dục hành vi đạo đức để học sinh thấm nhuần trong hành động chứ không buộc phải thực hiện hành vi bởi các quy định. Kết hợp giữa giáo dục hình thành phẩm chất với kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh.

 

Với những giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đó, trong năm học này, Nhà trường đặt mục tiêu: Học sinh ở tất cả các lớp cơ bản hình thành phẩm chất lễ phép, biết vâng lời ông bà, cha, mẹ, thầy cô; biết chào hỏi lễ phép, văn hóa chào hỏi toát lên được phẩm chất của học sinh là kết quả của sự giáo dục có tính hệ thống, đồng bộ.

Kết thúc năm học, Trường chọn 1 tập thể tiêu biểu xuất sắc là mô hình để lan tỏa; chọn 10 tấm gương học sinh tiêu biểu xuất sắc có sự ảnh hưởng lớn nhất tới sự hình thành phẩm chất đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử của học sinh. Mỗi tuần có ít nhất một nội dung đăng trên trang thông tin điện tử và trên trang Fanpages của Nhà trường…

          Trong số những kết quả đã đạt được mới đây có thể kế đến thành công của Cuộc thi ảnh “Trường học hạnh phúc”. Cuộc thi thu hút sự tham gia hưởng ứng tích của tất cả các khối lớp và nhiều cá nhân trong Trường, đã có hàng trăm bức ảnh sinh động, thực tế về các hoạt động của cô và trò, công tác giáo dục, môi trường giáo dục của Nhà trường gửi đến Ban Tổ chức. Việc tổ chức cuộc thi là sự sáng tạo của tập thể Ban Giám hiệu, Hội đồng Sư phạm Nà trường nhằm cụ thể hóa mục tiêu giáo dục đạo đức, định hướng xây dựng “Trường học hạnh phúc” của Trường Tiểu học Phú Thượng I, lan tỏa tinh thần thân thiện, gắn kết tình cảm cô trò trong môi trường giáo dục mới.

       

 

          Để xây dựng được môi trường giáo dục, nhiệm vụ giáo dục theo đúng kế hoạch, mục tiêu Nhà trường đề ra còn nhiều viêc phải triển khai trong thời gian tới, nhưng chúng tôi tin bằng tinh thần trách nhiệm của cả tập thể, tình cảm yêu thương của từng cán bộ, giáo viên dành cho học trò, chúng tôi tin Tiểu học Phú Thượng I sẽ là “Trường học hạnh phúc”…

 (Ban Giám hiệu)

  HIỆU TRƯỞNG

 

HÀ HỒNG HẠNH