TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện kế nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021, trường tiểu học Phú Thượng I đã tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

Hội thi Gv dạy giỏi năm học 2020-2021 được tổ chức trong 03 ngày , ngày 4/12 trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, ngày 09,10/12/2020 tổ chức thi thực hành một tiết dạy.

Tham gia Hội thi GVG cấp trường năm học 2020-2021 có 19 GV dự thi, trong đó có 15 Giáo viên dạy 9 môn và 4 giáo viên dạy các môn chuyên.  Hầu hết GV đều chuẩn bị tốt về mặt tinh thần, kiến thức, phương pháp và phương tiện dạy học. Bên cạnh những GV có nhiều tuổi nghề với bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, hội thi năm nay có giáo viên trẻ; đặc biệt một số giáo viên cao tuổi luôn là tấm gương sáng, khắc phục mọi khó khăn và mang đến Hội thi bầu không khí sôi nổi với nhiều nét sáng tạo.

Mỗi giáo viên tham gia hội thi thực hiện các nội dung sau đây:

- Thực hành dạy học một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với 100% số lượng học sinh của lớp. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi dạy;

- Trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong hoạt động dạy học tại đơn vị. Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Chiều 11/12/2020 Ban tổ chức tổng kết hội thi, kết quả: 19/19 đồng chí đạt GV dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

                                                                                                          Người viết

                                                                                            

                                                                                                  Nguyễn Thị Huyền