Saturday, 19/09/2020 - 22:59|
Trường TH Phú Thượng I hưởng ứng " Ngày gia đình Việt Nam- 28 / 06"

Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Phú Thượng I: Lãnh đạo đơn vị thực hiện đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG I NHIỆM KỲ 2020- 2022


Tác giả: Lý Thị Thủy
Nguồn: thphuthuong1.thainguyen.edu.vn