Wednesday, 15/07/2020 - 07:49|
Trường TH Phú Thượng I hưởng ứng " Ngày gia đình Việt Nam- 28 / 06"

Hội trưởng HCMHS Chu Văn Tuyên phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016