Đồng chí Hiệu trưởng Hà Hồng Hạnh và đồng chí Hội trưởng hội cha mẹ học sinh trao quà cho các em học sinh